mr. Virgil Matroos

Sinds 2013 werkzaam voor de NOvA als senior toezichthouder bij de unit Financieel Toezicht Advocatuur (unit FTA). Met de unit FTA ondersteunen zij de dekens van de lokale orden bij het meer complexe toezicht op advocaten. Hieronder valt ook het toezicht op de naleving van de Wwft. Docent en verschillende publicaties. Mede auteur Handboek WWFT (Serie […]

Mr J.U.M. (Ubel) van der Werff, Raadsheer

mr. Ubel van der Werff, oud-advocaat, docent en Raadsheer bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

mr. Wout Morra, advocaat, docent

Mr. Morra heeft een commune strafpraktijk, maar richt zich daarnaast op grote fraude- en milieustrafzaken. Mr. Morra is docent aan de Beroepsopleiding voor advocaat-stagiaires en schrijft daarnaast jaarlijks voor Tekst en Commentaar (Strafrecht en Strafvordering). Hij is lid van de NVJSA (Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten) en tevens oud bestuurslid/lid van verdienste van deze vereniging.

mr. Alrik de Haas, advocaat, Raadsheer plv., en o.a. hoofddocent Strafrecht beroepsopleiding NOVA, SSR

Alrik de Haas is advocaat bij OMVR, Raadsheer-plv bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, Hoofddocent Beroepsopleiding van de NOVA (Strafrecht), Voorzitter Stichting Mens en Strafrecht, (gast)docentschappen bij o.a.: Bijzonder Strafrecht Academie, SSR, Centrum voor Democratie en Rechtspleging (CDR), Lid RvT Gevangenenzorg Nederland, Lid Tuchtcommissie Noord-Oost KNVB, Lid NVSA, Lid TBS-advocaten, Lid NJV.  

mr. Anouk Wakker, docent, oud advocaat-mediator, voormalig juridisch medewerker Rechtbank Midden Nederland

Anouk Wakker was juridisch medewerker werkzaam bij de Rechtbank Midden-Nederland afdeling personen- en familierecht. Daarvoor werkte zij ruim 10 jaar als gespecialiseerd familierechtadvocaat en mediator bij Banning advocaten en Christoph & Wakker Familierecht. Zij doceert voor verschillende opleidingsinstituten en is werkzaam voor het vakblad Rechtspraak Familierecht.

mr. Marjolein P.G. Rietbergen, advocaat, docent en rechter-plv.

Naast haar advocatenpraktijk is zij ondermeer werkzaam als docent in het jeugdrecht bij diverse instellingen, nam en neemt zij deel aan diverse projectgroepen en besturen binnen haar vakgebied, was zij co-voorzitter van de Klachtencommissie van Pameijer, is zij lid van de VNJA (Vereniging van Nederlandse JeugdrechtAdvocaten) en was zij mede-oprichter en bestuurslid van de VJAR, […]

mr. Annemarie Meijers, jurist en docent

Annemarie Meijers werkte jarenlang als jurist bij Jeugdbescherming Gelderland, inmiddels heeft zij een eigen adviespraktijk waarbij zij voor verschillende GI’s in den lande werkt en adviseert.

mr. Frits van der Kamp

Als fiscalist is Frits ruim 20 jaar werkzaam in de brede  adviespraktijk. Sinds 2008 heeft hij zijn eigen advies- en doceerpraktijk. Na de studie Nederlands Recht te Nijmegen heeft hij Fiscaal Recht te Leiden gestudeerd. Naast de adviespraktijk is Frits sinds 2000 tevens als docent verbonden aan (post doctorale) onderwijsinstituten, waaronder het Post Academisch Onderwijs Belastingwetenschappen (onderdelen Eigen woning, […]