mr. Virgil Matroos

Sinds 2013 werkzaam voor de NOvA als senior toezichthouder bij de unit Financieel Toezicht Advocatuur (unit FTA). Met de unit FTA ondersteunen zij de dekens van de lokale orden bij het meer complexe toezicht op advocaten. Hieronder valt ook het toezicht op de naleving van de Wwft. Docent en verschillende publicaties. Mede auteur Handboek WWFT (Serie […]

Mr J.U.M. (Ubel) van der Werff, Raadsheer

mr. Ubel van der Werff, oud-advocaat, docent en Raadsheer bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden